CCM உறுப்பினர்

 • Mr. Janaka Sugathadasa
 • Dr. Sarath Amunugama
 • Dr. Sisira Liyanage
 • Dr. H.D.B. Herath
 • Dr. Kanthi Ariyaratne
 • Ms. Ajitha Batagoda
 • Mr. H.U. Premathilake
 • M.K. Bandula Harishchandra
 • Dr. Anil Jasinghe
 • Mr. Premabandu Jayathilaka
 • Mr. P.M.C.J.A. Chathura Welivitiya
 • Mr. K.P.Chaminda Piyasekara
 • Mr. L.W.R. Wickramasinghe
 • Mrs. Dilka Peiris
 • Mrs. T.W. Princy Silva
 • Dr. K.K. Sooriyaarachchi
 • Prof. Vajira H. W. Dissanayake
 • டொக்டர் பாலித்த அபேகோன்
 • Venerable Uwathanne Sumana Thero
 • Dr. Gamini Jayakody
 • Dr. Razia Pendse
 • Dr. Deepika Eranjanie Attygalle
 • Dr. Mudassar Ben Abad
 • Mr. S.P.I. Niroshan