රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අධීක්ෂණ චාරිකාව

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අධීක්ෂණ චාරිකාවක් 2024 අප්‍රේල් 4 සහ 5 යන දිනයන්හිදී අවසන් කරන ලදී. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ DDG PHS1 කණ්ඩායම මෙහෙයවූ අතර ළමා අරමුදල සහ Heart to Heart යන සිවිල් සමාජ සංවිධානවල අධීක්ෂණ කමිටු සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු සහභාගී විය. NSACP, NPTCCD, AMC හි අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ CCM ලේකම් කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය ද නිරීක්ෂකයින් ලෙස සහභාගී විය. ක්ෂය රෝග වාට්ටුව ඇහැලියගොඩ, දිස්ත්‍රික් ළය සායනය, දිස්ත්‍රික් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනය සහ මිතුරු මිතුරෝ ව්‍යාපාරය පැල්මඩුල්ල යන ආයතනවලට අප්‍රේල් 4 වැනි දින නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය. එම චාරිකාවලින් අනතුරුව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අප්‍රේල් 5 වන දින සමාලෝචන රැස්වීමක් පැවැත්විණි. ලිංගාශ්‍රිත රෝග වෛද්‍ය විශේශඥවරිය, දිස්ත්‍රික් ක්ෂය රෝග මර්දන නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය මැලේරියා මර්දන නිලධාරී, වෛද්‍ය නිලධාරී සැලසුම්, ශික්ෂණ රෝහල සහ මූලික රෝහල් වල වෛද්‍ය අධිකාරීවරුන් සහ වෛද්‍ය නිලධාරීවරු  සහ ක්ෂය රෝග සහ ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු මෙම රැස්වීමට සහභාගීවිය.

ක්ෂය රෝගය, ඒඩ්ස් සහ මැලේරියාව යන රෝග තුනේ වත්මන් තත්ත්වය ඉදිරිපත් කරන ලදී. සමහර ගැටලු සහ අනාගත සංවර්ධන සඳහා විසඳුම් ද හඳුනා ගන්නා ලදී.

එම රෝග තුනේ තත්ත්වය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීම දේශපාලන නායකත්වය ඇතුළු දිස්ත්‍රික් නායකයින්ගේ වැඩි අවධානයක් යොමු කර ගැනීම සඳහා කටයුතු සකස් කිරීමට යොමුවීම දිරිගන්වන සුළු ක්‍රියාමාර්ගයකි.

දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ සහ පෞද්ගලික රෝහල්වල බාහිර රෝගී දෙපාර්තමේන්තුවලින් ක්ෂය රෝග රෝගීන් යොමු කිරීම් වැඩි කිරීම සඳහා පෙනී සිටීම හඳුනාගත් ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ගයකි.

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සමඟ HIV ආසාදිතයන් බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයන් හෝ ඒඩ්ස් රෝගීන් යොමු කිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට කාලය වෙන් කර ගැනීම හඳුනා ගත් තවත් වැදගත් ක්‍රියාකාරකමක් විය.

දේශීය රෝගීන් බිහිවීම ශුන්‍ය කිරීම ඉලක්ක කර මැලේරියාව බහුලව පැතිරී ඇති රටවලින් ආපසු පැමිණි අය දැනුවත් කිරීම සහ සක්‍රීය නිරීක්ෂණ  කිරීම හඳුනා ගත් අනෙක් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම විය.

ඒඩ්ස් රෝගය වැළැක්වීමේ ක්‍රියාකාරකම්වල නියැලී සිටින තවත් සිවිල් සමාජ සංවිධාන දෙකක් වන ECDIC සහ OECRP වෙත ගොස් අධීක්ෂණ චාරිකාව සම්පූර්ණ කරන ලදී.

Scroll to Top